(stručný nástin historie)

Kozáci - svobodní obyvatelé jihoruských stepí, po staletí ochránci hranic ruského státu. Již od 16. století do těchto oblastí přicházeli vojenští zběhové či rolníci prchající před poddanstvím, kteří zde postupně vytvořili rozsáhlou bojovnou komunitu, nezávislou na carské moci. Výměnou za uznání této nezávislosti byli v případě potřeby povinni poskytnout carům vojenskou pomoc. Nezřídka se kozáci účastnili i objevitelských výprav, zejména do oblastí dálněvýchodní Sibiře, kde zakládali vlastní osady a věnovali se ochraně takto získaných území. Kozáci byli organizováni na teritoriálním principu do tzv. vojsk, která byla vázána k určité oblasti (např. vojsko donské , kubáňské či ussurijské). jednotlivá vojska byla dělena na "otděly" či "okrugy". Nejnižšší správní jednotkou pak byla "stanica" v jejímž čele stál volený staniční ataman.
Za občanské války v letech 1917 - 1920 se kozáci účastnili bojů na straně bělogvardějských vojsk. Po jejich porážce však nastala tvrdá perzekuce kozáckého obyvatelstva, stará práva byla zrušena a ti, kteří neuprchli do exilu, byli likvidováni. Po krátké epizodě během 2.sv. války, kdy se kozáci účastnili bojů proti Rudé armádě po boku německých vojsk, nastala opět vlna genocidy jejíž obětí se stalo i mnoho porevolučních kozáckých emigrantů, kteří byli bezohledně vydáni spojeneckými vojsky přímo do náruče NKVD.
Po rozpadu Sovětského svazu se však ukázalo, že ani 70 let komunismu nedokázalo kozácké tradice vymýtit a tak se potomci těch, kteří byli decimováni a kteří téměř upadli v zapomění dali do pohybu. Kozácké hnutí bylo obnoveno a stále nabírá na síle. Kozáci působí nejen jako zájmová a politická organizace. Dobrovolníci z jejich řad se účastnili a účastní mnoha ozbrojených konfliktů. Jejich působení je známo především z bojů v Podněstří, Abcházi, Dagestánu i v Čečensku. Války, které na území bývalého Sovětského svazu po jeho rozpadu vypukly, umožnily kozákům navázat na slavné válečnické tradice svých předků.
Podrobnější popis jednoho konfliktu, kde působili bojovníci z řad ruských kozáků naleznete v následujícím článku.

 

Kozácké nášivky

varianty vševojskové nášivky

 

Volžské vojsko
Donské vojsko - Moskevská kozácká stráž
Sibiřské vojsko

 

Kubáňské vojsko - Tamaňský oddíl

 

Zvětšit Zvětšit
Prapor volžských kozáků (rub a líc)

 

Volžští kozáci v současnostiKozácký bojovník v Podněstří

 

Skupina kozáckých dobrovolníků v Dagestánu (léto 1999)